பாம் எண்ணெய்: சத்தானது மற்றும் சிக்கனமானது, ஆனால் நியாயமற்ற தரவுகளால் அச்சுறுத்தப்படுகிறது.

news